Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Termin składania Purchaser Status
1. Posiłek w szkole i w domu - doposażenie kuchni i stołówki szkolnej 2019-09-04 12:48 2019-09-18 12:00 Zespół Szkół w Jerzmanowicach
2. Posiłek w szkole i w domu - prace remontowo-adaptacyjne 2019-07-31 14:42 2019-08-09 12:00 Zespół Szkół w Jerzmanowicach
3. Zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu "Aktywna Tablica" 2019-07-10 11:38 2019-07-19 12:00 Zespół Szkół w Jerzmanowicach
4. Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej wraz z placem zabaw w miejscowości Szklary (działka oznaczona nr ewid. 189 obręb Szklary)” – zadanie inwestycyjne zgodnie z rozwojem małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze 2019-07-04 14:53 2019-07-16 11:00 Gmina Jerzmanowice-Przeginia
5. Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości: Czubrowice, Jerzmanowice, Łazy 2019-07-04 14:24 2019-07-12 14:00 Gmina Jerzmanowice-Przeginia
6. Remont budynku remizy OSP Sąpów, 32-048 Jerzmanowice, Sąspów 168A: Zadanie nr 1 Wykonywane w ramach programu „Małopolskie Remizy 2019.” Zadanie nr 2 Wykonywane w ramach programu „Rozwój sołectwa Sąspów poprzez wyposażenie i modernizację 2019-06-18 12:20 2019-07-03 11:00 Gmina Jerzmanowice-Przeginia
7. Remont budynku remizy OSP Sąpów, 32-048 Jerzmanowice, Sąspów 168A: Zadanie nr 1 Wykonywane w ramach programu „Małopolskie Remizy 2019.” Zadanie nr 2 Wykonywane w ramach programu „Rozwój sołectwa Sąspów poprzez wyposażenie i modernizację 2019-05-31 12:15 2019-06-17 11:00 Gmina Jerzmanowice-Przeginia
8. Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej w miejscowości Racławice – „Rozwój sołectwa Racławice poprzez dostosowanie infrastruktury społecznej”. 2019-05-24 11:44 2019-06-04 11:00 Gmina Jerzmanowice-Przeginia
9. Wymiana nawierzchni boiska sportowego z trawy syntetycznej, zlokalizowanego przy budynku Zespołu Szkół w Jerzmanowicach, na działce oznaczonej nr ewid. 519/2 obręb Jerzmanowice 2019-05-22 08:48 2019-05-31 11:00 Gmina Jerzmanowice-Przeginia
10. Zakup i położenie wykładziny w sali lekcyjnej nr 14 2019-04-29 09:32 2019-05-17 12:00 Zespół Szkół w Jerzmanowicach
11. Zapytanie ofertowe na Malowanie ścian w przedszkolu 2019-04-18 13:36 2019-05-07 12:00 Zespół Szkół w Jerzmanowicach
12. Usługa edukacyjna - zajęcia grupowe - realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w Przedszkolu Samorządowym w Przegini tj. zajęcia rytmiczno-taneczne, zajęcia z muzykoterapii w ramach realizowanego projektu pn. „Dobra edukacja dla wszystkich – 2019-03-21 12:09 2019-04-01 16:00 Gmina Jerzmanowice-Przeginia
13. Usługa edukacyjna - realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w Przedszkolu Samorządowym w Przegini tj. zajęcia terapii integracji sensorycznej, zajęcia z muzykoterapii w ramach realizowanego projektu pn. „Dobra edukacja dla wszystkich – 2019-03-21 11:44 2019-04-01 16:00 Gmina Jerzmanowice-Przeginia
14. Usługa edukacyjna - zajęcia grupowe - realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w Przedszkolu Samorządowym w Przegini tj. zajęcia matematyczno-przyrodnicze, zajęcia rytmiczno-taneczne, zajęcia z muzykoterapii, zajęcia dogoterapii, warsztaty 2019-02-20 15:08 2019-02-28 16:00 Gmina Jerzmanowice-Przeginia
15. Usługa edukacyjna - realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w Przedszkolu Samorządowym w Przegini tj. zajęcia terapii integracji sensorycznej, zajęcia z muzykoterapii, zajęcia dogoterapii w ramach realizowanego projektu pn. „Dobra edukacja 2019-02-20 15:08 2019-02-28 16:00 Gmina Jerzmanowice-Przeginia
16. Utrzymanie czystości – usługi sprzątania wiat przystankowych, placów komunalnych, koszy śmieciowych przydrożnych, w ciągach dróg gminnych, zbierania worków ze śmieciami na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w 2019 roku. 2019-02-15 13:10 2019-02-25 12:00 Gmina Jerzmanowice-Przeginia
17. Konserwacja i bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Jerzmanowice - Przeginia w 2019 roku. 2019-02-15 12:54 2019-02-25 11:00 Gmina Jerzmanowice-Przeginia
18. Usługa edukacyjna - zajęcia grupowe - realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w Przedszkolu Samorządowym w Przegini dot. projektu Dobra edukacja dla wszystkich – wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Gminie Jerzmanowice – Przeginia 2019-02-06 14:17 2019-02-15 12:00 Gmina Jerzmanowice-Przeginia
19. Usługa edukacyjna - realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w Przedszkolu Samorządowym w Przegini dot. projektu Dobra edukacja dla wszystkich – wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Gminie Jerzmanowice – Przeginia 2019-02-06 13:59 2019-02-15 12:00 Gmina Jerzmanowice-Przeginia
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne