Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Termin składania Purchaser Status
1. Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej w miejscowości Racławice – „Rozwój sołectwa Racławice poprzez dostosowanie infrastruktury społecznej”. 2019-05-24 11:44 2019-06-04 11:00 Gmina Jerzmanowice-Przeginia
2. Wymiana nawierzchni boiska sportowego z trawy syntetycznej, zlokalizowanego przy budynku Zespołu Szkół w Jerzmanowicach, na działce oznaczonej nr ewid. 519/2 obręb Jerzmanowice 2019-05-22 08:48 2019-05-31 11:00 Gmina Jerzmanowice-Przeginia
3. Zakup i położenie wykładziny w sali lekcyjnej nr 14 2019-04-29 09:32 2019-05-17 12:00 Zespół Szkół w Jerzmanowicach
4. Zapytanie ofertowe na Malowanie ścian w przedszkolu 2019-04-18 13:36 2019-05-07 12:00 Zespół Szkół w Jerzmanowicach
5. Usługa edukacyjna - zajęcia grupowe - realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w Przedszkolu Samorządowym w Przegini tj. zajęcia rytmiczno-taneczne, zajęcia z muzykoterapii w ramach realizowanego projektu pn. „Dobra edukacja dla wszystkich – 2019-03-21 12:09 2019-04-01 16:00 Gmina Jerzmanowice-Przeginia
6. Usługa edukacyjna - realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w Przedszkolu Samorządowym w Przegini tj. zajęcia terapii integracji sensorycznej, zajęcia z muzykoterapii w ramach realizowanego projektu pn. „Dobra edukacja dla wszystkich – 2019-03-21 11:44 2019-04-01 16:00 Gmina Jerzmanowice-Przeginia
7. Usługa edukacyjna - zajęcia grupowe - realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w Przedszkolu Samorządowym w Przegini tj. zajęcia matematyczno-przyrodnicze, zajęcia rytmiczno-taneczne, zajęcia z muzykoterapii, zajęcia dogoterapii, warsztaty 2019-02-20 15:08 2019-02-28 16:00 Gmina Jerzmanowice-Przeginia
8. Usługa edukacyjna - realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w Przedszkolu Samorządowym w Przegini tj. zajęcia terapii integracji sensorycznej, zajęcia z muzykoterapii, zajęcia dogoterapii w ramach realizowanego projektu pn. „Dobra edukacja 2019-02-20 15:08 2019-02-28 16:00 Gmina Jerzmanowice-Przeginia
9. Utrzymanie czystości – usługi sprzątania wiat przystankowych, placów komunalnych, koszy śmieciowych przydrożnych, w ciągach dróg gminnych, zbierania worków ze śmieciami na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w 2019 roku. 2019-02-15 13:10 2019-02-25 12:00 Gmina Jerzmanowice-Przeginia
10. Konserwacja i bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Jerzmanowice - Przeginia w 2019 roku. 2019-02-15 12:54 2019-02-25 11:00 Gmina Jerzmanowice-Przeginia
11. Usługa edukacyjna - zajęcia grupowe - realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w Przedszkolu Samorządowym w Przegini dot. projektu Dobra edukacja dla wszystkich – wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Gminie Jerzmanowice – Przeginia 2019-02-06 14:17 2019-02-15 12:00 Gmina Jerzmanowice-Przeginia
12. Usługa edukacyjna - realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w Przedszkolu Samorządowym w Przegini dot. projektu Dobra edukacja dla wszystkich – wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Gminie Jerzmanowice – Przeginia 2019-02-06 13:59 2019-02-15 12:00 Gmina Jerzmanowice-Przeginia
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne