progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-07-04

Gmina Jerzmanowice-Przeginia

Rajska 22

32-048 Jerzmanowice

Tax ID [tax identification number]: 6772019451

Contact person:

Aneta Krawczyk

Tel.:

e-mail: akrawczyk@jerzmanowice-przeginia.pl

Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej wraz z placem zabaw w miejscowości Szklary (działka oznaczona nr ewid. 189 obręb Szklary)” – zadanie inwestycyjne zgodnie z rozwojem małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze

PROCEEDINGS NO Z35/521

Purchasing mode: -

Order object:

„Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej wraz z placem zabaw w miejscowości Szklary (działka oznaczona nr ewid. 189 obręb Szklary)”

1.1) Zakup i montaż: stół betonowy lub stalowy do gry w szachy o wym. 800mm x 800mm x 760mm wraz z 2 sztukami siedzisk betonowych lub stalowych – wg. obowiązującej normy – kotwione w fundamentach betonowych w ziemi – 2 sztuki,

1.2) Zakup i montaż: ławki stalowo – drewniane z siedziskami bez oparcia o wym. dł. 180 cm x szer. 57 cm x wys. 60cm - wg. obowiązującej normy – kotwione w fundamentach betonowych w ziemi – 4 sztuki,

1.3) Zakup i montaż: drążek do podciągania + pylon + stepper – kotwione w fundamentach betonowych w ziemi, wg. obowiązującej normy – komplet,

1.4) Zakup i montaż: biegacz (piechur) + pylon + rower treningowy - kotwione w fundamentach betonowych w ziemi, wg. obowiązującej normy – komplet,

1.5) Zakup i montaż: trenażer eliptyczny + pylon + trenażer talii (twister) - kotwione w fundamentach betonowych w ziemi, wg. obowiązującej normy – komplet,

1.6) Zakup i montaż: wyciąg górny + pylon + wyciskanie - kotwione w fundamentach betonowych w ziemi, wg. obowiązującej normy – komplet,

1.7) Zakup i montaż: prasa do nóg + pylon + wahadło (sulfer) - kotwione w fundamentach betonowych w ziemi, wg. obowiązującej normy – komplet,

1.8) Zakup i montaż: narty biegówki + pylon + ławka skośna - kotwione w fundamentach betonowych w ziemi, wg. obowiązującej normy – komplet,

1.9) Zakup i montaż: kosz na śmieci - kotwione w fundamentach betonowych w ziemi, wg. obowiązującej normy – komplet,

1.10) Zakup i montaż: zestaw zabawowy – konstrukcja stalowa, cynkowana, malowana proszkowo, daszki osłonki z HDPE, podesty z wodoodpornej sklejki antypoślizgowej, ślizgi ze stali nierdzewnej, kotwione w fundamentach betonowych w ziemi, wg. obowiązującej normy – komplet,

1.11) Zakup i montaż: zestaw sprawnościowy wg. obowiązującej normy – kotwione w fundamentach betonowych w ziemi – komplet,

1.12) Zakup i montaż: sześcian gimnastyczny mini – konstrukcja stalowa, cynkowana, malowana proszkowo, płyta wspinaczkowa z HDPE z wodoodpornej sklejki antypoślizgowej, stalowe liny w oplocie polipropylenowym. Urządzenie złożone do wspinania się, zwisania, czworakowania, skakania i ćwiczenia zmysłu równowagi - wg. obowiązującej normy – kotwione w fundamentach betonowych w ziemi – komplet,

1.13) Zakup i montaż tablicy informacyjnej - wg. obowiązującej normy – kotwione w fundamentach betonowych w ziemi – komplet,

1.14) Wykopanie dołów, stopy fundamentowe betonowe,

1.15) Przygotowanie terenu pod obsadzenie trawnikiem, ręczne plantowanie powierzchni gruntu, wykonanie trawników z siewem i nawożeniem, wykaszanie chwastów i samosiewów na terenie niezadrzewionym,

1.16) Sadzenie krzewów liściastych z rodzaju zimozielonych form naturalnych – 11 sztuk,

1.17) Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste,

1.18) Próg najazdowy żelbetowy w przejeździe bramy,

1.19) Ogrodzenie systemowe – stalowe, ocynkowane, o wys. 1,10m z siatki systemowej ocynkowanej gr 4-5mm, malowane proszkowo, na słupach stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo, mocowanych w fundamentach systemowych oraz montaż deski podwalinowej systemowej, kolor zielony, brama otwierana dwuskrzydłowa, stalowa, ocynkowana + zamek + rygle, furtka otwierana, stalowa, ocynkowana,

1.20) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót objętych niniejszym zamówieniem określa projekt zagospodarowania terenu z opisem urządzeń Otwartej Strefy Aktywności oraz przedmiar robót, stanowiące załączniki do zapytania ofertowego – Dokumentacja techniczna – załącznik nr 4.

1.21) Wszystkie urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużytkowane, wykonane z fabrycznie nowych materiałów oraz być wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych. Urządzenia muszą spełniać wymagane prawem normy i posiadać stosowne certyfikaty.

1.22) Wykonawca na okoliczność odbioru dostarczonych i zamontowanych urządzeń będzie zobowiązany do dostarczenia następujących dokumentów:

- karty techniczne urządzeń,

- instrukcję obsługi, włącznie z danymi na temat bezpiecznych odległości pomiędzy urządzeniami oraz zasadach kontroli i konserwacji,

- certyfikaty zgodności wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, badania i inne dokumenty potwierdzające zgodność dostarczonych i zamontowanych urządzeń z w/w normami (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

1.23) Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta,

1.24) Uprzątnięcie terenu po zakończeniu prac.

UWAGA! Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w przedmiarze robót, dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo.

2. Termin realizacji: do 25.09.2019 r.

3. Okres gwarancji: 24 miesiące.

4. Kryteria wyboru: Cena – waga 100 %

5. Do oferty wymagane jest dołączenie 2 referencji na wykonane roboty budowlane o podobnym charakterze, związane z wykonaniem siłowni zewnętrznej lub placu zabaw – na kwotę 30 000,00 zł każda, w przeciągu ostatnich 5 lat. (Zamawiający będzie dopuszczał referencje o różnych wariantach tj. 2 referencje na budowę siłowni zewnętrznej, 2 referencje na budowę placu zabaw, 1 referencja na budowę siłowni zewnętrznej + 1 referencja na budowę placu zabaw). Brak załączonych referencji będzie skutkował odrzuceniem oferty.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej wraz z placem zabaw w miejscowości Szklary (działka oznaczona nr ewid. 189 obręb Szklary)” – zadanie inwestycyjne zgodnie z rozwojem małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019 CPV/Indeks 1 set % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. Do oferty wymagane jest dołączenie 2 referencji na wykonane roboty budowlane o podobnym charakterze, związane z wykonaniem siłowni zewnętrznej lub placu zabaw – na kwotę 30 000,00 zł każda, w przeciągu ostatnich 5 lat. (Zamawiający będzie dopuszczał referencje o różnych wariantach tj. 2 referencje na budowę siłowni zewnętrznej, 2 referencje na budowę placu zabaw, 1 referencja na budowę siłowni zewnętrznej + 1 referencja na budowę placu zabaw). Brak załączonych referencji będzie skutkował odrzuceniem oferty.

Questions regarding the proceedings "Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej wraz z placem zabaw w miejscowości Szklary (działka oznaczona nr ewid. 189 obręb Szklary)” – zadanie inwestycyjne zgodnie z rozwojem małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze"

No. Question title Date of question Status
No dataCurrency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Termin składania:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...