progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-07-04

Gmina Jerzmanowice-Przeginia

Rajska 22

32-048 Jerzmanowice

Tax ID [tax identification number]: 6772019451

Contact person:

Aneta Krawczyk

Tel.:

e-mail: akrawczyk@jerzmanowice-przeginia.pl

Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości: Czubrowice, Jerzmanowice, Łazy

PROCEEDINGS NO Z34/521

Purchasing mode: -

Order object:


1) Droga do pół w miejscowości Czubrowice dz. nr 1293 - dł. drogi 225 mb.

a) Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm – 338 m2;

b) Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV – za każde dalsze 5 cm głębokości – 338 m2;

c) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV – 338 m2;

d) Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 338 m2;

e) Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (krotność = 2) – 338 m2.

2) Droga do pól w miejscowości Jerzmanowice dz. nr 40 – dł. drogi 188 mb.

a) Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm – 676 m2

b) Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości – 676 m2;

c) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV – 676 m2;

d) Podbudowa a kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 676 m2;

e) Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (krotność = 2) – 676 m2.

3) Droga do pól w miejscowości Łazy dz. nr 152 – dł. drogi 130 mb.

a) Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm – 562,50 m2;

b) Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV – za każde dalsze 5 cm głębokości – 562,50 m2;

c) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV – 562,50 m2;

d) Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 562,50 m2;

e) Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (krotność = 2) – 562,50 m2.

UWAGA: Tłuczeń kamienny niesortowany.


Termin realizacji: do 19.08.2019r.


Okres gwarancji: 36 miesięcy

Kryteria wyboru: Cena – waga 100 %

Warunki które musi spełnić wykonawca: posiadać doświadczenie w realizacji zamówienia o podobnym charakterze -obejmujące budowę, przebudowę lub remont drogi– co najmniej 1 robota budowlana zbliżona charakterem do niniejszego zamówienia o wartości minimalnej 70.000,00 złotych brutto – (słownie siedemdziesiąt tysięcy złotych brutto) w okresie ostatnich 5 lat.

Należy załączyć poświadczenie (referencje) wykonania robót oraz kosztorys ofertowy w formie uproszczonej.

Brak referencji oraz kosztorysu ofertowego załączonych do oferty będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości: Czubrowice, Jerzmanowice, Łazy CPV/Indeks 1 m2 % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. Warunki które musi spełnić wykonawca: posiadać doświadczenie w realizacji zamówienia o podobnym charakterze - obejmujące budowę, przebudowę lub remont drogi – co najmniej 1 robota budowlana zbliżona charakterem do niniejszego zamówienia o wartości minimalnej 70.000,00 złotych brutto – (słownie siedemdziesiąt tysięcy złotych brutto) w okresie ostatnich 5 lat. Należy załączyć poświadczenie (referencje) wykonania robót oraz kosztorys ofertowy w formie uproszczonej. Brak referencji oraz kosztorysu ofertowego załączonych do oferty będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Questions regarding the proceedings "Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości: Czubrowice, Jerzmanowice, Łazy"

No. Question title Date of question Status
No dataCurrency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Termin składania:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...